Vi tillför struktur, kunskap, kreativitet och mod i förändring

Tangaroa Consulting® grundades 2007 och vi är oberoende management-konsulter som hjälper ledare för företag, organisationer och projekt att nå önskade resultat på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi tillför struktur, kunskap, kreativitet och mod i förändring genom att erbjuda coaching, konsulttjänster och utbildning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra uppdragsgivare

Vi har fått förtroendet att hjälpa ägare och ledare i fler än 75 företag och andra organisationer Läs mer om våra uppdragsgivare här.

En % för planeten

Som medlemmar i den internationella organisationen 1% for the Planet investerar vi minst 1% av den årliga omsättningen i olika projekt som bidrar till naturens bästa.

En värld i förändring

Vi lever i en värld i ständig förändring. Företag och andra organisationers intressenter förändrar sina beteenden och därmed sina förväntningar i allt snabbare takt och det som var en sanning i går kan vara helt fel i morgon.

För oss är affärsverksamhet och äventyr lika eftersom båda aktiviteterna innebär risker eller ett osäkert utfall. Vi minskar risken och ökar möjligheterna till framgång genom att planera väl, arbeta strukturerat och ständigt öka våra kunskaper hos oss själva och hos våra klienter.

Trygghet finns inte i naturen eller bland oss människor utan är bara en illusion. Allt är under ständig utveckling och jakten på trygghet gör att vår utveckling stagnerar, vilket faktiskt är farligare för oss på sikt. Detsamma gäller företag och andra organisationer.

Kreativ affärsutveckling

Kreativitet handlar om en förmåga att se ovanliga samband, att lämna gamla hjulspår och hitta nya lösningar. Det mesta som omger oss är produkter av kreativitet.  På grund av den snabba tekniska utvecklingen, transparensen och den medföljande accelererande standardiseringen av produkter och tjänster har det som tidigare förknippats med konstnärskap idag blivit en produktivitetsfaktor i de flesta verksamheter. För en del företag har det snabbt blivit en nödvändighet för att överleva.

Kreativitet brukar definieras som något som är nytt och unikt. Idag är de flesta överens om att kreativ affärsutveckling även innefattar genomförbarhet. Tidigare har kreativitet främst hanterats av en begränsad elit av forskare, uppfinnare, konstnärer och affärsutvecklare men idag finns det metoder som gör att vem som helst, med rätt motivation, kan skapa något som uppfattas som både nytt och genomförbart.

Tangaroa Consulting® har lång erfarenhet av kreativ affärsutveckling i både andras och egen regi.

Hur kan vi hjälpa dig och din verksamhet?

Konsulter

Magnus Brink är managementkonsult och entreprenör med en unik förmåga att omvandla idéer till verklighet på ett strukturerat sätt.

Magnus är specialiserad på coaching och ledning av strategiska förändringsprocesser på ägar-, styrelse- och ledningsnivå. Läs mer om Magnus här. 

Christel Brink är managementkonsult och entreprenör med stor erfarenhet av satsningar och projekt i såväl andras som egen regi.

Christel är specialiserad på att hjälpa ledningsgrupper och beställare i deras arbete med att säkra att deras affärsidéer når önskade effekter. Läs mer om Christel här.