Utbildning för beställare - 1 dag

Många företag ser idag över sina satsnings- och projektportföljer för att säkra att affärssatsningarna verkligen kommer att leverera önskat affärsvärde. Forskning inom området, säger att så få som 30% av projekten levererar affärsvärde och att detta till stor del beror på bristande beställarkompetens på affärssidan av projekten. Idag ökar kraven ytterligare då många verksamheter arbetar med agila metoder och oftare väljer att outscourca verksamhet.

Vi erbjuder utbildning för ledningsgrupper och vår holistiska metodik hjälper beställare att säkra att deras affärsidéer når önskade effekter.

Under en heldagsutbildning får ledningsgruppen ökad kompetens i att förstå hur idéer och projekt bidrar till affären och dess resultat. De får lära sig rollen som affärsdriven projektbeställare och om projekt som arbetssätt. Vi går också igenom och lär beställare att förstå vad ledning, styrgrupper, projektledare och andra grupper med intresse för nya idéer kräver av dem. Förutom teori har vi också praktiska genomgångar där vi förklarar nödvändigt tillvägagångssätt och handgrepp.

Ingår också

  • Kursmaterial
  • Internationellt diplom efter godkänt test
  • Lunch och kaffe
  • Möjlighet till utökat stöd efter genomgången kurs

Våra utbildare

Våra utbildare är erfarna specialister från näringslivet. De har haft anställning som utvecklingschefer och projektledare och har flerårig erfarenhet av att själva ha agerat projektbeställare för internationella satsningar.

Vi använder oss endast av diplomerade utbildare i undervisning och träning. Utbildningsupplägget är kvalitetssäkrat av behörig lärare och rektor.

Nästa öppna utbildning genomförs 12 september 2018. Intresseanmälan görs med namn och kontaktuppgifter till info@tangaroaconsulting.se

Om du istället vi diskutera en företagsintern utbildning hittar du våra kontaktuppgifter här.