On the Trail to Real Value

Vi tillför struktur, kunskap, kreativitet och mod i förändring genom att erbjuda rådgivning, coaching, konsulttjänster och utbildning.

Betrodd av ägare och ledare för mer än 100 företag inklusive

Vi tillför struktur, kunskap, kreativitet och mod i förändring

Tangaroa Consulting® grundades 2007 och vi är oberoende management-konsulter som hjälper ledare för företag, organisationer och projekt att nå önskade resultat på ett effektivt och hållbart sätt.

1% for the planet member logo

Vi investerar minst 1% av vår omsättning i projekt som bidrar till naturens bästa.

Dags att ta tag i utvecklingen

Hösten är snart här, men när det gäller inflation, matpriser och räntekostnader känns det dock som att det varit höst länge. I fjärran tornar de mörka molnen upp sig.

Den medvetna ledaren inser att utvecklingsarbetet för affärerna och/eller organisationen måste höjas till en ny nivå för att möta framtiden. Och att detta innebär folk som också fysiskt arbetar tillsammans. Att den dynamik och spontana interaktion som skapas när man arbetar i samma rum är avgörande slås fast i allt fler undersökningar. Trots det är hybridarbetet här för att stanna. Vad betyder det för ledarskapet? Och hur rekryterar vi och ser till att vi har rätt kompetens för framtiden?

Frågeställningarna om vad vi gör, varför vi gör och vad som är viktigt när vi gör det har nog aldrig varit så viktiga att diskutera som nu när världen förändras allt snabbare och att framtiden blir allt svårare att förutse.

Hållbar framgång på kort och lång sikt

För oss är alla verksamheter och äventyr lika då de har osäkra utfall och innehåller risker.

För att öka sina möjligheter till framgång och skapa bästa möjliga upplevelse behöver man därför planera väl. Man måste ha sin färdväg väl beskriven och säkra att den utrustning man använder är ändamålsenlig och har hög kvalitet. Alla deltagare ska vara samsnackade, vältränade och ha kompetens optimerad för att klara även svåra och oförutsedda uppgifter på ett bra och säkert sätt.

För att bli framgångsrik behöver man också rätt förhållningssätt, rätt inställning och rätt kultur, vilket ställer andra krav än på den som utför samma arbetsuppgifter i en stabil och förutsägbar omvärld.

Kulturen du vill sträva efter är nyfiken och fångar upp vad som händer men har också mod och ambitioner att göra något av den. Man tar täten och ligger i framkant.

Tangaroa Consulting® har lång erfarenhet av både affärer och äventyr. Vi är specialiserade på coaching och facilitering av strategiska förändringsprocesser på ägarnivå, styrelsenivå, och ledningsnivå i både andras och egen regi.

Konsulter

Vi och vårt nätverk av erfarna och noggrant utvalda specialister och generalister i egna bolag gör det möjligt att erbjuda den enskilda konsultens engagemang men med den samlade kraften från en större organisation.

Photo of Magnus Brink

Magnus Brink

Magnus är specialiserad på rådgivning, exekutiv coaching och ledning av strategiska förändringsprocesser på ägarnivå, styrelsenivå och ledningsnivå.

Photo of Christel Brink

Christel Brink

Christel är specialiserad på att hjälpa ledningsgrupper och beställare i deras arbete med att säkra att deras affärsidéer når önskade effekter.

Våra uppdragsgivare kommenterar

Vi har fått förtroendet att hjälpa ägare och ledare i fler än 100 företag och andra organisationer.

"Unik förmåga att gå från idé till genomförande."
"Tack för ett kanonjobb! Det känns som att detta arbete gett oss väldigt mycket. Både på pappret men även i ren energi."
"Vi behövde verkligen er erfarenhet i vårt förändringsarbete."
"Provocerar till nytänkande."
"Bra på att skapa delaktighet och göra våra arbetsmöten levande."
"Stimulerande, perspektivvändande och roliga dagar."

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.