Vi tillför struktur, kunskap, kreativitet och mod i förändring

Tangaroa Consulting® grundades 2007 och vi är oberoende management-konsulter som hjälper ledare för företag, organisationer och projekt att nå önskade resultat på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi tillför struktur, kunskap, kreativitet och mod i förändring genom att erbjuda rådgivning, coaching, konsulttjänster och utbildning.

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag och andra organisationer som befinner sig i utmanande lägen.

Corona/Covid-19: Vår verksamhetet rullar på  och vi följer myndigheternas rekommendationer noga. Vi har bra teknik för möten och workshops via video och genomför ofta möten och konferenser utomhus.

Våra uppdragsgivare

Vi har fått förtroendet att hjälpa ägare och ledare i fler än 75 företag och andra organisationer Läs mer om våra uppdragsgivare här.

En % för planeten

Som medlemmar i den internationella organisationen 1% for the Planet investerar vi minst 1% av den årliga omsättningen i olika projekt som bidrar till naturens bästa.

Vad kommer efter vargen?

De senaste månadernas händelser påverkar oss alla både på kort och lång sikt. På många företag och i andra organisationer har fokuset skiftats till att hantera situationen på kort sikt men hur ser det ut när det gäller planeringen för medellång och lång sikt? Det är ju där framtiden kommer att avgöras.

Det är klart att det långsiktiga utfallet kommer att påverkas av de närmaste månadernas händelseutveckling men redan nu finns det insikter som gör omvärlden och framtiden, om möjligt, ännu mer komplex än vad den var. Både gamla men också nya sanningar omprövas i snabb takt.

Att hålla koll på vad som händer i närtid är förstås viktigt för alla verksamheter. Men kanske ännu viktigare blir att redan nu ta höjd för strategiarbetet på medellång och lång sikt för att inte än en gång bli överrumplad av snabba förändringar inom och utom verksamheten.

Det börjar alltså bli hög tid för att planera strategiskt.

Hållbar framgång trots osäkerhet och oförutsedda händelser

För oss är alla verksamheter, oavsett om den är vinstdrivande eller inte, och äventyr lika då de alla har osäkra utfall och innehåller risker.

För att öka sina möjligheter till framgång och skapa bästa möjliga upplevelse behöver man planera väl. Man måste ha sin färdväg väl beskriven och säkra att utrustningen är ändamålsenlig och har hög kvalitet. Alla deltagare ska vara samsnackade, vältränade och ha kompetens optimerad för att klara även svåra och oförutsedda uppgifter på ett bra och säkert sätt.

För att bli framgångsrik behöver man också rätt förhållningssätt, rätt inställning och rätt kultur, vilket ställer andra krav än på den  som utför samma arbetsuppgifter i en stabil och förutsägbar omvärld.

Den framåtlutade och lärande organisationen har ett försprång framför en organisation som minimerar risker och försvarar det den har. Kulturen du vill sträva efter är nyfiken och fångar upp vad som händer men har också mod och ambitioner att göra något av den. Man tar täten och ligger i framkant. Man tycker om att inte veta och tycker det mesta är spännande, kul och lärorikt.

Tangaroa Consulting® har lång erfarenhet av både affärer och äventyr. Vi är specialiserade på coaching och facilitering av strategiska förändringsprocesser på ägar-, styrelse-, och ledningsnivå i både andras och egen regi.

Hur kan vi hjälpa dig och din verksamhet? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Konsulter

Magnus Brink är managementkonsult och entreprenör med en unik förmåga att omvandla idéer till verklighet på ett strukturerat sätt.

Magnus är specialiserad på rådgivning, coaching och ledning av strategiska förändringsprocesser på ägar-, styrelse- och ledningsnivå.

Magnus har stor erfarenhet av att hjälpa företag och andra organisationer som befinner sig i utmanande lägen. Läs mer om Magnus här. 

Christel Brink är managementkonsult och entreprenör med stor erfarenhet av satsningar och projekt i såväl andras som egen regi.

Christel är specialiserad på att hjälpa ledningsgrupper och beställare i deras arbete med att säkra att deras affärsidéer når önskade effekter. Läs mer om Christel här.

Äventyrsfilmen