Vi tillför struktur, kunskap, kreativitet och mod i förändring

Tangaroa Consulting® grundades 2007 och vi är oberoende management-konsulter som hjälper ledare för företag, organisationer och projekt att nå önskade resultat på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi tillför struktur, kunskap, kreativitet och mod i förändring genom att erbjuda coaching, konsulttjänster och utbildning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra uppdragsgivare

Vi har fått förtroendet att hjälpa ägare och ledare i fler än 75 företag och andra organisationer Läs mer om våra uppdragsgivare här.

En % för planeten

Som medlemmar i den internationella organisationen 1% for the Planet investerar vi minst 1% av den årliga omsättningen i olika projekt som bidrar till naturens bästa.

Äventyrsfilmen

När kommer vargen?

Kanske har framtiden inte varit så oförutsägbar som nu. Då de flesta förmodligen håller med om det, är det samtidigt förvånande att många ledare för företag och andra organisationer fortsätter att arbeta som om inget kommer att förändras framöver.

Vi hittar osäkerheten i omvärlden inom många områden. Från världspolitiken kring handelsavtal och allianser. Vi ser digitaliseringen som förändrar hela branscher i grunden. Västvärldens allt mer åldrande befolkning som behöver mer vård och kommer få pensionsutbetalningar under allt längre tid. Integreringen av nya medborgare och inte minst diskussionerna kring vår natur och miljö.

Kanske har vargen inte dykt upp hos dig ännu, men när den gör det och prognosen samtidigt säger 27 sekundmeter och snö, är det redan för sent att ens söka skydd. Och det är definitivt för sent att utnyttja förändringen till din fördel.

Ju tidigare du tar fram kikaren, tittar in i framtiden och låter det du ser forma din strategi desto bättre blir det. Att i samma strategi säkra din nuvarande verksamhet behöver inte vara en motsats.

Äventyrliga affärer

För oss är affärsverksamhet och äventyr lika då båda innehåller risker och har osäkra utfall.

När man ger sig av på ett äventyr och vill ha bästa möjliga upplevelse behöver man planera noga. Man måste ha sin färdväg väl beskriven och säkra att utrustningen är ändamålsenlig och har hög kvalitet. Expeditionsmedlemmarna ska vara samsnackade, vältränade och ha kompetens optimerad för att klara även svåra uppgifter på ett bra och säkert sätt.

För att bli framgångsrik behöver man också rätt förhållningssätt, rätt inställning och rätt kultur, vilket innebär en annan kultur än den som är skapad för att utföra samma arbetsuppgifter i en stabil och mer förutsägbar omvärld.

På ett äventyr har den framåtlutade och lärande organisationen ett försprång framför en organisation som minimerar risker och försvarar det den har. Kulturen du vill ha är nyfiken och fångar upp vad som händer men har också mod och ambitioner att göra något av dem. Man tar täten och ligger i framkant. Man tycker att inte veta, allt är spännande, kul och lärorikt.

Tangaroa Consulting® har lång erfarenhet av affärer och äventyr och är specialiserade på coaching och facilitering av strategiska förändringsprocesser på ägar-, styrelse-, och ledningsnivå i både andras och egen regi.

Hur kan vi hjälpa dig och din verksamhet?

Konsulter

Magnus Brink är managementkonsult och entreprenör med en unik förmåga att omvandla idéer till verklighet på ett strukturerat sätt.

Magnus är specialiserad på coaching och ledning av strategiska förändringsprocesser på ägar-, styrelse- och ledningsnivå. Läs mer om Magnus här. 

Christel Brink är managementkonsult och entreprenör med stor erfarenhet av satsningar och projekt i såväl andras som egen regi.

Christel är specialiserad på att hjälpa ledningsgrupper och beställare i deras arbete med att säkra att deras affärsidéer når önskade effekter. Läs mer om Christel här.