erbjudande

Executive Coaching

Vad vill du uppnå?

Executive coaching bygger på en god relation mellan en ledare och en professionell coach. Tillsammans för man ett samtal med syfte att utveckla ledarens självmedvetenhet och förmåga att nå sina personliga mål och därmed öka sin påverkan på sin organisations förmåga att nå önskade resultat.

Vi arbetar metodiskt och utifrån en helhetssyn genom att tillföra genomtänkta frågeställningar, inspiration, och djupa kunskaper om ledarskap. Arbetet inleds med en tydlig beskrivning över vad som ska åstadkommas vid samtalen som därefter sker kontinuerligt under en fördefinierad tidsperiod.

Vårt upplägg

Vårt upplägg passar alla ledare men kanske speciellt de som leder förändring eller har ett specifikt problem att lösa. Det passar också de ledare som vill utveckla sitt ledarskap och/eller vill införa en coachande kultur inom sin organisation.

Vi erbjuder också coaching för styrelser, ledningsgrupper och projektgrupper.

Vi använder oss av flera olika metoder och verktyg. Vi har coachat ägare, styrelser och företagsledare under mer än ett decenium.

Se alla erbjudanden

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.