Erbjudande

Executive Coaching

Utvecklar ledares förmåga att nå sina personliga mål och därmed öka sin påverkan på sin organisations förmåga att nå önskade resultat.

Affärs och verksamhetsplanering

Med en genomarbetad plan för verksamheten ökar sannolikheten att man lyckas nå de resultat, mål och effekter man önskar.

Change Management

Vårt strukturerade arbetssätt åstadkommer förändring hos individer, grupper och organisationer och innehåller flera olika metoder och verktyg.

Föreläsningar och Utbildning

Nya kunskaper för att nå dina och företagets mål.

B4Business

För dig som vill starta eller utveckla ett mindre företag.

Business Basecamp

Vår unika mötesplats är komplett utrustad för kreativt arbete och äventyr var som helst i världen. Vi tar emot ledningsgrupper, styrelser och ägargrupper.

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.