Uppdrag

Affärs- och verksamhetsplanering, förändrings projektledning

 • Expansion
 • Nyetablering
 • Säljutveckling
 • Nya geografiska marknader
 • Nya produkter, tjänster och koncept
 • Generationsskifte
 • Turn around
 • Outsourcing
 • Effektivisering
 • Digitalisering
 • Processorientering
 • Upphandling
 • Compliance
 • Säkerhetsskydd
 • Försäljning, köp och sammanslagningar av bolag

Utbildning och inspirerande föreläsningar

 • Visions och värderingsstyrning av företag
 • Naturens betydelse för människor och affärer
 • Blue Ocean Strategy
 • Change Management
 • Att sätta ihop och arbeta med en ledningsgrupp
 • Metodik för beställare
 • Styrgruppsarbete
 • Projektledning för affärsmän
 • Förändringsprocesser i företag
 • Processer och processstyrning
 • Försäljning – Metodik, strategi och taktik
 • Affärsutveckling 0 - 100
 • Utvecklingen inom handeln
 • Digitalisering - Historia och framtid

Affärsstöd

 • Coaching av ägare, styrelser och företagsledare
 • Affärs- och verksamhetsplanering
 • Ägardirektiv/Bolagsordning
 • Organisation av styrelse, arbetsordning
 • Rekrytering av styrelse, VD och nyckelpersoner
 • Riskanalyser
 • Scenarieplanering
 • Reviewer och 2ond opinions
 • Styrning och uppföljning av aktiviteter, satsningar och projekt
 • Beställarstöd
 • Change Management
 • Projektledning
 • Workshopledning
 • Konferensplanering och ledning
 • Person- och grupputveckling
 • Corporate center set up
 • Upphandling och Anbud
 • Administration av pensionsstiftelser
 • Säkerhetsskyddslagen
 • Projektledning av compliance projekt, KYC, AML


Vi har sedan starten för mer än 16 år sedan fått förtroendet att hjälpa ägare och ledare i flera hundra projekt i mer än 120 företag och andra organisationer i Sverige såväl som utomlands.

Ska vi fika eller ta en promenad?

Det kan kännas ensamt att vara ledare. En kopp kaffe, en promenad och någon att prata med kan vara en start.