Föreläsningar

Även om man redan har välutbildad personal gör förändringstakten i omvärlden att ständig vidareutbildning är nödvändig. Vi erbjuder behovsanpassade utbildningar som ger förståelse och färdigheter för att nå sina mål.

Vi har stor erfarenhet att föreläsa på företag och på högskolor i olika ämnen. Vi arbetar genom att engagera åhörarna i diskussioner och anpassar uppläggen till gruppens förutsättningar. En föreläsning kan vara en timma men kan också bli en utbildning på upp till en vecka. Nedan ser du exempel på ämnen vi tidigare föreläst om. Vi är dock öppna för att diskutera andra ämnen, kombinationer eller helt nya områden.

 • Visions och värderingsstyrning av företag
 • Naturens betydelse för människor och affärer
 • Blue Ocean Strategy
 • Change Management
 • Att sätta ihop och arbeta med en ledningsgrupp
 • Metodik för beställare
 • Styrgruppsarbete
 • Projektledning för affärsmän
 • Förändringsprocesser i företag
 • Processer och processstyrning
 • Försäljning – Metodik, strategi och taktik
 • Affärsutveckling 0 - 100
 • Utvecklingen inom handel
 • Digitalisering - Historia och framtid

Öppna utbildningar

 • Beställarutbildning - Heldagsutbildning för ledningsgrupper som lära sig eller bli bättre på att beställa projekt. Läs mer här.

Företagsinterna utbildningar

 • Visions och värderingsstyrning - Historia och genomförande
 • Förändring - Varför är förändring viktigt och vilka mekanismer är det som styr.
 • Processer och processstyrning - Historia och metodik
 • Affärsutveckling 0 - 100 - Skapa reella hållbara affärer
 • Försäljning – Metodik, strategi och taktik för säljare

Skräddarsydda utbildningar

Vi använder väl beprövad metodik och våra utbildningsupplägg är kvalitetssäkrade av behörig lärare och rektor.

 • Vårt unika upplägg innebär att vi kopplar utbildning och träning till liggande affärs- eller verksamhetsplaner vilket ger en bra bakgrund och förståelse till varför personalen gör det den gör.
 • Förutom teori har vi också praktiska genomgångar där vi förklarar nödvändigt tillvägagångssätt och handgrepp. Allt sett ur kundföretagets situation och dess roll i marknaden och samhället.
 • Det finns möjlighet till certifiering och diplomering.
 • Vi använder bara mycket erfarna utbildare och konsulter i undervisning och träning. Alla lärare har praktisk erfarenhet av sitt ämnesområde.
 • Alla utbildningar är kvalitetssäkrade av behörig lärare och rektor.
 • Vi erbjuder också personlig coaching till alla elever efter genomgången utbildning. Detta gör vi för att eleverna snabbare ska kunna tillämpa sina nya kunskaper i sin dagliga verksamhet.

Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion. Du hittar våra kontaktuppgifter här.